Ouderbetrokkenheid

Helpt u mee?
Veel van onze leuke activiteiten bij ons op school zijn afhankelijk van de hulp van ouders. Zonder deze hulp kunnen sommige activiteiten daarom niet doorgaan. Alle hulp wordt zeer erg gewaardeerd. U kunt op de volgende manieren betrokken zijn bij onze school:

  • Lid worden van de Ouderraad 
  • Zitting nemen in de Medezeggenschapsraad 
  • Helpen bij groepsactiviteiten
  • Leerlingen begeleiden bij uitjes zoals de sportdag of excursies