Pijlers Onderwijs +Jij

Ons onderwijs is gebaseerd op drie pijlers.

1. Relatie / Community
Op onze school voelt ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder zich veilig. Op het Palet maken we gebruikt van het Moreel Kompas: je zorgt goed voor jezelf, je zorgt goed voor de ander en je zorgt goed voor je omgeving. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving.

2. Ruimte / Elk talent wordt gekend
Het uitgangspunt van ons onderwijs is het talent van de individuele leerling. Het Palet wil dit talent maximaal ontwikkelen.
Daarnaast heeft ook elke medewerker een eigen talent, iets wat we graag stimuleren.

Onze school bestaat uit het schoolgebouw (= een fysieke component) en een virtuele de virtuele leeromgeving. Deze virtuele leeromgeving (= virtuele component) is altijd bereikbaar. Alle leerlingen vanaf groep 3 hebben een eigen device (iPad of Chromebook). De groepen 1/2 hebben de beschikking over devices op school. Ze kunnen daarmee de virtuele leeromgeving van de school altijd bereiken en hiermee een de enorme hoeveelheid educatieve apps gebruiken. Op deze manier ontdekken kinderen dat leren leuk is en leren altijd en overal kan.

3. Prestatie / 21st century skills
Voor het Palet zijn goede resultaten behalen belangrijk. Wij willen als school graag dat onze leerlingen optimaal presteren. Het Palet stelt hoge eisen ten aanzien van de kerndoelen voor het (reguliere) onderwijs: rekenen, taal en lezen. Leerlingen gebruiken daarbij de meest recente hard- en software.

De 21st century skills zijn belangrijke vaardigheden waarmee wij ons onderwijs vormgeven. Innovatief- creatief en kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken. Aanpassen, maar ook de leiding nemen en het opdoen van sociale en culturele vaardigheden.

Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen binnen de school een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leerproces. Het biedt mogelijkheden om kinderen meer autonoom te laten werken en kinderen kunnen de informatie oproepen op welke momenten zij dit willen. ICT wordt ingezet als een middel om de kinderen op een rijke manier te laten leren. Kinderen reageren er bijzonder positief op, kunnen de buitenwereld binnenhalen en zij leggen door deze technologie hele brede contacten.