Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeelsleden zitting. De MR behartigt de belangen van de personeelsleden, ouders/verzorgers en de leerlingen. De MR van het Palet is bereikbaar via mr@palet.asg.nl

De MR voert controle uit op het beleid van de school. Ze denken mee en hebben een adviserende rol op school op inhoudelijke zaken zoals het gebruik van devices en zaken m.b.t. veiligheid, financieel beleid, personeelsbeleid, maar ook de schoolgids en jaarkalender.

Een keer in de zes weken vergadert de MR. En wanneer het nodig is, komt de MR vaker bij elkaar. De taak van de MR is kwaliteitsbewaking, bijvoorbeeld bij personeelsbeleid en op onderwijskwaliteit. Vergaderingen van de MR zijn deels openbaar. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn of heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen via mr@palet.asg.nl