Onderwijs +Jij in de praktijk

Alle kinderen hebben een talent, niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Soms is dit talent duidelijk zichtbaar, maar vaak hebben kinderen verborgen talenten.

Belangrijk is dat kinderen zich ervan bewust worden dat iedereen eigen talenten heeft en dat elk talent even belangrijk is. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn of haar talent ontwikkelen.

Workshops
Om uw kind in de gelegenheid te stellen om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen, organiseren wij een breed activiteitenaanbod in de vorm van workshops. Vaak worden de workshops aangeboden door teamleden, deskundige ouders of gespecialiseerde partijen van buiten onze organisatie zoals Collage en Talent in Opleiding.

In de ochtend worden er tussen 10 en 12 uur workshops aangeboden van de kernvakken taal, technisch lezen, rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. In de onderbouw wordt uw kind begeleid door de coach in het maken van de juiste keuzes. In de bovenbouw leert uw kind steeds meer zelf keuzes te maken, met begeleiding van de coach, aan de hand van persoonlijke leerdoelen en wordt zo steeds meer (mede)eigenaar van zijn/haar eigen leerproces.
In de middag komen er andere workshops aan bod. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan wereldoriëntatie, beeldende vorming, burgerschap, Engelse les of koken in de daar speciaal voor ingerichte ateliers. We hebben een wereldatelier, kookatelier, groenatelier, kunst/techniek atelier en media/muziek atelier. Op deze manier past een kind ook in de praktijk toe wat het eerder heeft geleerd bij de workshops van de kernvakken. Een leerling leert bijvoorbeeld ’s morgens rekenen met verhoudingstabellen en past dit ’s middags toe in de kookworkshop wanneer er een recept  (begrijpend lezen) moet worden aangepast van 4 personen naar 12 personen.

Iedere leerling van groep 3-8 krijgt twee keer in de week gym va de vakleerkracht. De jongste leerlingen krijgen in ieder geval 1x per week gym van de vakleerkracht in het speellokaal.

Stamgroepen
Op onze school hebben we heterogene stamgroepen (1-2; 3-4; 5-6; 7-8). De leerlingen starten en eindigen de dag in hun eigen stamgroep. De coach van een leerling is meestal ook vaak verbonden aan de stamgroep. In de stamgroep wordt er veel tijd besteed aan technisch lezen en aan de andere kernvakken. Tevens neemt het sociale aspect met het Moreel Kompas een belangrijke plaats in tijdens de stamgroeptijd.

Elk kind een eigen device
Bij het Palet beschikken alle leerlingen vanaf groep 3 over een eigen device.
U kunt een device aanschaffen via een huur-koopovereenkomst (waarbij de helft door school wordt gesubsidieerd) waardoor het device ook iedere dag mee naar huis gaat. Een device biedt kansen om onze leerlingen beter op hun eigen niveau te laten werken, hun ontwikkeling nog beter te volgen en ze nog sneller van feedback te voorzien.
Alle devices worden beheerd via een centraal systeem op school. Tijdens een kennismakingsgesprek zullen wij u hier meer over vertellen.