Hoe ziet een dag eruit?

Iedere dag begint uw kind in de eigen stamgroep met technisch lezen. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotioneel ontwikkeling en de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Na de ochtendpauze volgen de andere kernvakken in de vorm van workshops die de leerlingen in overleg met en onder begeleiding van de coach inplannen in een digitaal planinstrument (Bordfolio). Dit zijn workshops met instructies, begeleid inoefenen en/of zelfstandig verwerken.

Na de ochtend workshops gaan de leerlingen weer naar hun stamgroep voor de lunchpauze. Na deze pauze worden de middagworkshops aangeboden met een grote diversiteit aan vakken zoals aardrijkskunde, natuur (incl. moestuintjes), geschiedenis, beeldende vorming, burgerschap, Engels, Spaans of koken aangeboden.

Uw kind kan voor iedere schooldag een keuze maken voor de te volgen middagworkshop, een kind gaat daar dan de hele periode van zes weken naar toe.

De dag eindigt altijd met het laatste half uur in de eigen stamgroep. Er is dan bijvoorbeeld tijd voor een gesprek met de leerkracht ter voorbereiding op een coachgesprek met de ouders erbij, uw kind kan eventueel een werkje afmaken of vast vooruitkijken naar de taken voor de volgende dag.