Schooltijden, vrije dagen & vakanties

Schooltijden
Wij hanteren het vijf gelijke dagen rooster, er wordt iedere dag van 08.30 tot 14.00 uur les gegeven. De deuren gaan om 08.15 uur open.

Continurooster
Op het Palet hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat uw kind tussen de middag op school blijft lunchen onder leiding van de leerkracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.